همایش غربالگری سلامت جنین در ارومیه

همایش غربالگری سلامت جنین در ارومیه

همایش غربالگری سلامت جنین در ارومیه

با همکاری شرکت آراد تجهیز آزما – آزمایشگاههای پزشکی ارومیه- گروه تخصصی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

گروههای هدف : متخصصین زنان و زایمان –  لیسانسیه مامایی- مسئولین فنی و سوپروایزر های آزمایشگاه های پزشکی-اپراتورهای نرم افزارهای غربالگری.

تاریخ برگزاری: پنجشنبه ۹۷/۲/۲۰ از ساعت ۸:۴۵
محل برگزاری:ارومیه-جاده بند-هتل آنا-تالار Ball Room C.

دریافت پوستر همایش

خدمات آزمایشگاهی

یازدهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

30 فروردین تا 2 اردیبهشت 1397

تهران مرکز همایشهای برج میلاد

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی: کنترل کیفیت داخلی و کاربردی کنترل کیفیت خارجی

نقش آموزش و پژوهش در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی

مدیریت اقتصاد آزمایشگاه تشخیص پزشکی (تعرفه و ارزش نسبی خدمات

آزمایشگاه و بالین – ایمنولوژی  بیماری های عفونی (بروسلا، هلیکوباکتر پیلوری)

آزمایشگاه و بالین – بیماری انعقادی: تشخیص و پایش

آزمایشگاه و بالین – رویکرد آزمایشگاهی سقط مکرر

تازه های تشخیص آزمایشگاهی – میکروب شناسی

رویکرد آزمایشگاهی در مقاومت های میکروبی

اخلاق و حقوق در آزمایشگاه تشخیص پزشکی

علوم انتقال خون – چالش های آزمایشگاهی

آزمایشگاه و بالین – بارداری پر خطر

آزمایشگاه و بالین – بلوغ جنسی و رشد

آزمایشگاه و بالین – آنالیز مایعات بدن

تازه های تشخیص آزمایشگاهی – هماتولوژی

تازه های تشخیص آزمایشگاهی – ایمونولوژی و سرولوژی

تازه های تشخیص تشخیص آزمایشگاهی – انگل شناسی و قارچ شناسی

نقش روش های مولکولی و تستهای ژنتیک در تشخیص بیماری ها

جایگاه آزمایشگاه تشخیص پزشکی در آینده طرح تحول نظام سلامت

آزمایشگاه و بالین – سپتی سمی و مننژیت باکتریال و چالش های آزمایشگاهی آنها

آزمایشگاه و بالین – چالش های تشخیص آزمایشگاهی بیماری های خود ایمنی بافت همبند

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی : مدیریت علمی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی (مدیریت منابع انسانی)

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی : استانداردسازی و یکسان سازی گزارش دهی نتایج در آزمایشگاه بالینی

خدمات آزمایشگاهی