Ultra Sensitive AMH

دارای تاییدیه آزمایشگاه مرجع سلامت

 زمان کل تست ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه


* دارای حساسیت بسیار بالا
* به همراه نرم افزار با مدین های بومی شده