شنبه تا چهارشنبه

9 صبح تا 5 بعداز ظهر

74409 021

(30 خط)

نرم افزار غربالگری سلامت جنین

benetech
benetech
benetech
benetech
benetech

نرم افزار غربالگری سلامت جنین

دارای تاییدیه مرجع سلامت مطابق با الزامات چک لیست مرجع سلامت

ABNORMALITIES & DISORDERS

MARKERS

First Trimester

Second Trimester

TESTS

First Trimester

Second Trimester

فرم اطلاعات آزمایشگاه :

* لطفاً در نوشتن نام آزمایشگاه دقت کافی را مبذول فرمایید چرا که این نام بطور کامل در سربرگ گزارش نرم افزار درج می گردد.
* پر کردن فیلد های ستاره دار ضروری می باشد.