شنبه تا چهارشنبه

9 صبح تا 5 بعداز ظهر

74409 021

(30 خط)

biohit healthcare

BIOHIT Active B12

Active B12

اندازه گیری غلظت فعال ویتامین B12 (هولوترانسکوبالامین) موجود در سلولها
قابلیت پشتیبانی از رو شهای پروسس خودکار و دستی
عدم تداخل آنتی بادی فاکتور درونی ( IFBA ) بر خلاف کیت B12

active b12
active b12

Biohit Active B12 (هولوترانسکوبلامین) ELISA - یک آزمایش دقیق برای اندازه گیری سطوح ویتامین B12 فعال

روش سنتی تشخیص کمبود ویتامین B12 اندازه گیری غلظت کل ویتامین B12 در سرم بوده است. غلظت کل ویتامین B12 اساساً منعکس کننده ویتامین B12 است که به دو پروتئین حامل آن یعنی holohaptocorrin (holoHC) و holotranscobalamin (holoTC) متصل می شود. در حالی که holoHC 70 تا 80 درصد ویتامین B12 سرم را تشکیل می دهد، تنها holoTC (ویتامین فعال B12) می تواند توسط سلول های انسانی استفاده شود. بنابراین اندازه گیری کل ویتامین B12 می تواند نتایج اشتباهی به همراه داشته باشد زیرا ویتامین B12 را که در گردش است اندازه گیری می کند اما ویتامین B12 فعال موجود در سلول های بدن را نشان نمی دهد.

تست Biohit Active B12 راه حلی برای این پارادوکس تشخیصی ارائه می دهد: این آزمایش مستقیماً (holoTC) – فرم فعال بیوشیمیایی ویتامین B12 – را از سرم انسان اندازه گیری می کند. این آزمایش برای غربالگری بیماران مشکوک به کمبود ویتامین B12 مناسب است. تست Biohit Active B12 همچنین می‌تواند برای تایید وضعیت ویتامین B12 در تعداد زیادی از بیمارانی که نتیجه غیرقطعی از آزمایش‌های کل ویتامین B12 دریافت می‌کنند استفاده شود.