شنبه تا چهارشنبه

8:30 صبح تا 5:30 بعداز ظهر

74409 021

(30 خط)

سرم کنترل های هورمونی
(IMMUNO ASSAY)

سرم کنترل های هورمونی (IMMUNO ASSAY)

سرم کنترل Immuno assay به منظور مانیتورینگ دقت و صحت دستگاه ها و کیت ها طراحی گردیده است.

مقادیر هدف و رنج های مشخص دستگاه ها برای 51 آنالیت شامل هورمون های باروری، تیروئیدی، هورمون های استروئیدی، تستهای عملکرد کلیه، داروهای درمانی و ویتامین ها مشخص گردیده است.

این محصول در دو طراحی مختلف Premium وPremium Plus تولید گردیده که تفاوت آن ها در پنل تومور مارکر می باشد که علاوه بر آنالیت های Premium
پنل تومور مارکر نیز در Premium Plus اضافه گردیده است.