شنبه تا چهارشنبه

9 صبح تا 5 بعداز ظهر

74409 021

(30 خط)

روز: آوریل 25, 2022 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بررسی مشکلات الایزا
اخبار

بررسی مشکلات الایزا

نوع مشکل علت مشکل راه حل پایین بودن OD استانداردها  و نمونه ها افت و یا آلودگی کونژوگه تکرار تست با کونژوگه جدید پایین بودن